Ohtlike puude raie

- Teenust pakume üle Eesti -

 

Ohtlike puude raie võib olla väga ohtlik ja kulukas, kui ei tea kuidas seda teha korralikult. Meie plussiks on see, et me ei kasuta tõstukit ja pääseme ligi igale ohtlikule puule.

Kindlasti ei soovitaks langetada puid kui puudub eelnev kogemus kuna vigastused ja ka surmaga lõppevad õnnetused on kahjuks paljudele saatuslikuks saanud. Viga võivad saada lähedal asuvad autod, elektriliinid, majad ja ka inimesed. Ohtlike puude raie

Ohtlikeks puudeks on – avalikus ruumis kasvavad puud, mis on tormi/tuulte tagajärjel kahjustatud, haigustest kahjustatud või ohtliku kalde all olevad puud. Need põhjustavad murdudes vigastusi või varalist kahju.

Ohtlike puude ülevaatamine on TASUTA. Hinna määrame kohapealsel vaatlusel. Hind sõltub paljudest faktoritest, kas puu lähedal on mõni maja, elektriliinid või ehitised, mis ei tohi saada kahjustada..L Disain

Täpsema hinnapakkumise saamiseks võta meiega ühendust.

Ohtlike puude langetamine, ohtlike puude raie

Periooditi tuleb jälgida puude tervislikku seisukorda. Kasvuperioodil võivad puid ohustada haigused, seened, mädanukud või kahjurid. Tihtipeale saavad puud linnas kahjustatud ka soolade ja sulfiididega. Puid peab hooldama. Või kui puu varjab valgust või on muud moodi häirivaks osutunud, siis saame teid aidata kui teil on hangitud linnast/ vallast raieluba, kehtib ka suuremate puuoksade/puuharude puhul.

Teostame hekkide suunavat lõikust kuni kõrgete väljakasvanud hekkideni välja. Meil on kõik vajalikud tööristad. Jagame nõuandeid. Igale hekile eraldi hinnapakkumine.

Protsess algab objektiga tutvumisest/vaatlusest ning jätkub olukorra hindamisega vastavalt puu(de) seisundile. Hinnang antakse vastavalt arboristi teadmistele ja kogemustele.

Teenus on mõeldud kinnisvara arendajatele ja kinnistu omanikele, kes soovivad enne ehitus või kaevetöid eemaldada objektilt segavad puud või võsa.